Nieuwsflits

-

Week 12 - 2024 Vakbekwaamheid CO nu ook in LearnbeatHet boek Vakbekwaamheid CO bestaat inmiddels al meer dan twee jaar.
Het heeft even geduurd maar nu is de lesstof ook beschikbaar in Learnbeat.

Hiervoor hebben we het lesmateriaal onderverdeeld in 5 hoofdstukken:
1. CO uitgelegd;
2. Gastechniek Basis;
3. Onderhoud uitvoeren;
4. Opstellings- en Stookruimte;
5. Rookgasafvoer en uitmondingen.

Dit boekwerk behandelt alles over CO. Het gevaar, het ontstaan en hoe te voorkomen. De gasleidingen, appendages, toestellen, cascade , verbranding. Afstellen, inregelen en beveiligingen van de installatie.
Rookgasafvoer, lekkages, verkeerde aansluitingen (inclusief CLV en 1/2-CLV systeem). Meten, controleren, rookgasanalyses, energiestromen en formules. Opstelling- en stookruimtes, eisen en ventilatie. Uitmondingen, hinder, aard van de situatie, verdunningsfactoren en alle risico’s (corrosie, rga, (1/2)CLV, MVS).

De specifieke Vakbekwaamheid CO vragen zitten In de hoofdstukken. Hiermee wordt de kennis getoetst en de voortgang bijgehouden. Daarna volgt nog een eindtoets. Het voordeel van de lesstof vrijgeven in Learnbeat is dat deze zeer snel kan worden opgezet, aangepast, aangevuld en ingekort. De docent kan zelf bepalen welke lesstof hij/zij nodig vindt en kan deze eventueel aanvullen met eigen lesstof. De algemene vragen welke normaal in de leskaarten staan hebben we als extra in een apart hoofdstuk verplaatst. Als de docent denkt dat er bij studenten over bepaalde onderdelen nog wat algemene (basis)kennis ontbreekt dan kan de docent deze vragen als extra in de de daarbij behorende hoofdstukken toevoegen. Nabije

Toekomst
Momenteel ontwikkelen we lesstof voor de all-electric warmtepomp. Dat zijn de warmtepompen met bodem- en luchtbronnen, de monoblock en splitunit.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Leerwijzer.info.
Week 07 - 2024 Installeren en in bedrijf stellen van Hybride warmtepompen

Samen met ROC Nijmegen is lesstof ontwikkeld in de online leeromgeving van Learnbeat. Als basis dienen het mbo-certificaat C0041, Crebonummer 23359 (koude- en klimaatsystemen) en leveranciersdocumenten van Remeha en Intergas.Alle vakkennis over het installeren en in bedrijf stellen van hybride warmtepompen uit het mbo-certificaat is verwerkt, inclusief:
- introductie in de koudetechniek/warmtepomp branche;
- het onderzoeken welke woningen wel/niet geschikt zijn;
- het hydraulisch en elektrisch aansluiten van de warmtepomp;
- installaties beproeven en vacumeren;
- koudemiddel handelingen; zoals het eventueel aanvullen en afzuigen van koudemiddel;
- de technische en natuurkundige werking van een warmtepomp;
- de verschillende koudemiddelen en het aflezen van een h-log p diagram;
- basis elektrotechniek en monteren van verwarmingsleidingen.

Het voordeel van de lesstof vrijgeven in Learnbeat is dat deze zeer snel kan worden opgezet, aangepast, aangevuld en ingekort. De docent kan zelf bepalen welke lesstof hij/zij nodig vindt en kan deze eventueel aanvullen met eigen lesstof.
Week 25 - 2023 Verwarmingstechniek Niveau 4

Voor verwarmingstechniek niveau 4 hebben we voor begin schooljaar 2023 - 2024 vier van de vijf boeken klaar.Boek 1: Inleiding (136 bladzijdes, inclusief vragen). Dit boek bevat de benodigde basiskennis om te starten en is een samenvatting van verwarmingssystemen, appendages, regelingen et cetera uit onze niveau 2 en 3 boeken.
Boek 2: Natuurkunde & Formules (102 bladzijdes, inclusief vragen en opdrachten). Hierin worden de energiestromen, rendementen en de verschillende soorten warmteoverdrachten beschreven. De basis voor de transmissieberekeningen.
Boek 3: BENG & NTA 8800 (100 bladzijdes, inclusief vragen en opdrachten). De indicatoren voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen komen uit de NTA 8800. Deze Nederlandse Technische Afspraak bestaat uit meer dan 1000 bladzijdes theorie en computerrekenmethodes. In het boek verklaren we de opzet en uitwerking van deze berekeningen. Je maakt geen complete BENG berekeningen maar je begrijpt wel hoe ze opgezet zijn en wat ze voorstellen.
Boek 4: Transmissieberekening (150 bladzijdes met vragen, opdrachten en berekeningen).
We zijn uitgegaan van de ISSO 51 en hebben hiervan een variant berekening gemaakt. Die werken we stap voor stap uit en verklaren de opzet, de formules en berekeningen.

Boek 5: Systeemkeuze en leidingberekening (in bewerking). Hier zijn we nog druk mee bezig. Bij de systeemkeuze voegen we de (hybride) warmtepompen toe. Voor de leidingberekening gebruiken we de uitwerkingen van de transmissierekeningen en Tabel "leidingberekening" uit de ISSO 18. Stap voor stap leggen we uit hoe de tabel moet worden ingevuld en wat de uitkomsten voorstellen.
Week 39 - 2022 Meer dan 1000 leskaarten Installatietechniek online
De leeromgeving Learnbeat, gevuld met duizenden leskaarten

Bijna de complete opleiding Monteur Werktuigkundige Installaties is ingevoerd. Momenteel plaatsen we de leskaarten voor MSO, EMSO en EMW, daarna volgen de Elektrotechniek leskaarten, de themakaarten en het overige lesmateriaal. Dat betekent dat er straks duizenden aparte lessen beschikbaar zijn.Wat kun je doen met al die leskaarten?
Die kun je gebruiken voor de "hybride" bestaande opleidingen of nieuwe gepersonaliseerde opleidingen. Een nieuwe opleiding vul je met een eigen selectie van leskaarten. Het is ook mogelijk om zelf lesstof en toetsen toe te voegen. Frank van Grieken van het Summa college heeft met beschikbare leskaarten een online introductiecursus op maat voor zij-instromers Installatietechniek Niveau 4 opgezet. Van Grieken: "ik ben heel erg tevreden over deze mogelijkheden."

Kosten
Voor de hybride opleidingen bestaan die uit de aanschaf van de boeken en een jaarlijkse licentie van €17,50 voor Learnbeat. Zolang een deelnemers bezig is met de opleiding waarvoor hij/zij de boeken heeft gekocht blijft de leeromgeving beschikbaar voor €17,50 per jaar*. Pas na afronden van de opleiding sluit de online leeromgeving. De boeken blijven als naslagwerk in bezit van de leerlingen.

Voor complete online opleidingen (geen boeken) bestaan de kosten uit, éénmalig kosten voor de opleiding + jaarlijks €17,50* voor zolang de opleiding duurt.
Na afronden van de opleiding sluit de online leeromgeving.

Heeft u nog vragen, wensen en/of aanvullingen? Neem dan gerust contact met ons op.
Week 34 - 2022 Leerwijzer.info overzicht wijzigingen in de boeken

Voor schooljaar 2022 – 2023 hebben we de volgende aanpassingen/aanvullingen doorgevoerd:
1. In de Sino basis en gevorderden boeken Er staan iets meer open vragen in de lesboeken en deze bevinden zich nu na afronding van een onderdeel/onderwerp.
2. Er zijn speciale docenteboeken gemaakt waarvan de antwoorden direct onder de vragen staan (met 40% docentenkorting)

Er zijn in alle boeken onderwerpen toegevoegd of aangevuld zoals BENG, Warmtepompen en ketels op Waterstof.

Voor scholen waarbij de studenten inloggen naar de leveranciersdocumenten:
1. Bij buisbewerken zijn verouderde leveranciersdocumenten vervangen door de nieuwste documenten. Overbodige documenten hebben we verwijderd.
Het vragenboek heeft nu de titel: Buisbewerken-C22.
De oude vragenboeken en documenten kunnen nog steeds worden gebruikt. De nieuwe leveranciersdocumenten staan naast de oude.
2. De vragenboeken Sino basis sanitair en Sanitair/Riooltechniek-C18 zijn uitgebreid met vragen over monteren rioolleidingen
3. Het vragenboek Drinkwatertechniek-C18 is uitgebreid met vragen over monteren drinkwaterleidingen.
4. Het vragenboek Sino basis gastechniek is uitgebreid met vragen over monteren gasinstallatieleidingen.
5. Het vragenboek Sino basis verwarmingstechniek is uitgebreid met vragen over monteren verwarmingsleidingen.
6. De indexpagina’s zijn uitgebreid met video’s en gaan we later nog uitbreiden met leveranciersdocumenten ter inzage.

Log in "de docent beveiligde omgeving" en ga naar wijzigingen in het lesmateriaal om alle wijzigingen op een rij te hebben.
Week 22 - 2022 Leerwijzer.info gaat online met Drenthe college

Volgend schooljaar start Drenthe college een pilot om lesmateriaal van Leerwijzer.info hybride in te zetten.
Dat betekent dat naast fysieke boeken het lesmateriaal ook digitaal online beschikbaar is.
Zo behoudt de leerling het overzicht en naslagwerk in boekvorm en kan de docent online lesgeven en heeft overzicht over de vorderingen van de leerling.
Volgend schooljaar is de opleiding Monteur Werktuigkundige installaties beschikbaar.
Daarna volgen alle andere opleidingen.


Meer weten of meedoen met de pilot?
Neem contact op met Leerwijzer.info
Week 10 - 2022 Aanpassing kwalificatiedossier Eerste Monteur Woning, Utiliteit en Service en Onderhoud

Het nieuwe kwalificatiedossier Eerste Monteur Woning (Crebonr. 25835) en Utiliteit (Crebonr. 25834) heeft in profieldelen P2 en P3 een extra tweede kerntaak:
Het nieuwe kwalificatie dossier Eerste monteur Service en Onderhoud (Crebonr. 25821) heeft heeft in profieldelen P2 een extra tweede kerntaak:
• Voorkomt het vrijkomen van koolmonoxide bij gasverbrandingsinstallaties.

Ons lesmateriaal bevat alle theorie over CO preventie, bijvoorbeeld:
• MWI: Gastechniek (onvolledige verbranding, open toestellen, rookgasafvoer); Ventilatietechniek (open toestel en onvoldoende ventileren);
• EMW: Verdieping toestellen, verdieping verbranding, rookgasanalyse, CO en CO2 bepalen; beveiligingen (VATO+TTB), onderhoud en reinigen toestellen, afstellen/inregelen/overbelasting toestellen;
• Themakaarten: Koolmonoxidemelder plaatsing en installeren; CO-waarden.
• Vakbekwaamheid CO: voor keuzedeel K0966 (oud) en K1253 (nieuw) Koolmonoxide(preventie) bij gasverbrandingsinstallaties.
Dit boekwerk behandelt alles over CO, het gevaar, het ontstaan, hoe te voorkomen, afstellen en inregelen, beveiligingen, lekkages in rookgasafvoeren, verkeerde aansluitingen op een (1/2)CLV systeem, rookgas analyses, de formules, opstelling- en stookruimtes, uitmondingen, verdunningsfactoren, alle risico’s (corrosie, rga, (1/2)CLV, MVS) en regelgeving. Al met al zijn we volledig voorbereid op de toekomst.

Wat wij zien is dat vele scholen ter aanvulling op de extra kerntaak het boek Vakbekwaamheid CO + werkboek bestellen.
Deze extra boeken brengen extra kosten met zich me. We gaan daarom de prijs van deze boeken begin van het nieuwe schooljaar verlagen.

https://www.adinfotech.nl/Overig/BestelformulierOverig.html

Vooralsnog gaan de prijzen van de overige boeken dit jaar niet omhoog.
De kosten zijn wel flink gestegen maar die nemen we dit jaar nog voor onze rekening.

Begin volgend jaar 2023 gaan we berekenen of we dat kunnen doortrekken naar juli 2023.
Week 2 - 2022 Uitbreiding lesmateriaal Leerwijzer.info

Niveau 4 Servicetechnicus

Met R. Cornet (ROC Amersfoort) en de Branche vakmanschap structuur (Wij Techniek, https://bvstechniek.nl) is met bestaand lesmateriaal een complete opleiding samengesteld.
Deze bestaat uit de boeken:
- Servicetechnicus 1 en Servicetechnicus 2
- Ventilatietechniek
- EMU (grootkeukens en luchtbehandeling)
- E voor W (basiskennis elektrotechniek)


Verwarmingstechniek
Hier waren we al mee begonnen tot de nieuwe NTA 8800 zijn intrede deed. De EPC is vervangen door de BENG, hierdoor hebben we het lesmateriaal moeten aanpassen. Over een paar maanden is het nieuwe lesmateriaal beschikbaar.

Koudetechniek en warmtepompen
Onze volgende stap gaat deze richting op. Dit materiaal is begin volgend schooljaar gereed.

Niveau 2
Voor de Sino scholen (Alfa, Twente en Noorderpoort) is de niveau 2 Installatieopleiding gesplitst in:
- Basis (het minimaal benodigde voor de opleiding)
- Verdieping (het maximaal benodigde voor de opleiding + aansluiting op niveau 3)
Voor 2022/2023 staan de leskaartvragen in het boek en de leveranciersvragen in een apart vragenboek.
Als andere scholen dat interessant vinden kunnen we deze vraagindeling ook in de huidige boeken verwerken.
Hierdoor ontstaat een grotere vrijheid andere leveranciersdocumenten te kiezen. 
Week 10 - 2021 Uitbreiding samenwerking MK Educatie en Leerwijzer.info

MK Educatie maakt gebruik van Leerwijzer.info content voor het vmbo, daar komt het mbo bij.
We starten met het invoeren van de opleidingen:
- Monteur service en onderhoud;
- Eerste monteur service en Onderhoud;
- Service technicus.

Dat gaan we uitbreiden voor alle bestaande en nog te ontwikkelen opleidingen en lesmateriaal. Leerwijzer.info blijft scholen bedienen met lesmateriaal in boekvorm, dat blijft zoals het was. De uitbreiding bestaat uit het vrijgeven van vmbo en mbo lesmateriaal door MK Educatie in een elektronische leeromgeving.

Nieuw les en toetsmateriaal

Voor niveau 4 zijn de volgende boeken ontwikkeld:
- Bedrijfskunde voor de Installatietechniek en Elektrotechniek
- Ontwerpen drinkwaterinstallaties 1 + Berekenen wachttijden en circulatieleidingen (wordt bij de volgende druk toegevoegd in ontwerpen drinkwaterinstallaties)
- Ontwerpen hemelwaterafvoer
- Koolmonoxidepreventie bij gasverbrandingsinstallaties (niveau 2, 3 en 4)

Mark van Empel (Koning Willem 1 College) heeft toetsten gemaakt voor MWI, EMW en EMU.
Deze staan op de site.

In ontwikkeling zijn, ontwerpen: riolering; gasinstallaties; verwarmingssystemen; servicetechnicus. is.
Week 28 - 2020 Ondanks Corona is het ontwikkelen van nieuwe lesstof doorgegaan en presenteren we drie nieuwe boeken:

1. Vakbekwaamheid CO - CO preventie bij gasverbrandingsinstallaties EAN: 9990002075933
Dit boek van 190 bladzijdes is ingedeeld in een algemeen deel en niveau 2, 3 en 4 hoofdstukken. Als keuzedeel is het in al deze drie niveaus toe te passen. Er is een vragenboek met uitwerkingen.

2. Praktijk opdrachtenboek Buisbewerken EAN: 9990002077838
Dit boek van 170 bladzijdes is samengesteld met behulp van TCR. Het bevat alle standaard buisbewerken opdrachten kunststof, koper en staal. Daarnaast vind je samengestelde opdrachten voor gas-, verwarmings-, drinkwater-, riool en ventilatietechniek. Elke opdracht bevat een evaluatieformulier.

3. Basisvaardigheden Installatietechniek EAN:9990002075957
Dit is het keuzedeel Installatietechniek voor bijvoorbeeld Elektrotechniek (W voor E). Het behandelt in 156 bladzijdes de basis van drinkwater en sanitair/riooltechniek.

Ook zijn er allerlei aanvullingen en verbeteringen doorgevoerd aan bestaand lesmateriaal:
• Het boek Basis Monteur Service en Onderhoud is een samenvatting van de MWI boeken gas-, verwarmings-, drinkwater- en ventilatietechniek. Dit boek heeft een aantal extra leskaarten gekregen waardoor het nog beter als basis kan dienen voor de (Eerste) Monteur Service en Onderhoud opleidingen.
• Drinkwater en sanitair heeft extra leskaarten over de (thermostaat) kraan, regendouche en badvulinrichting.
• Het themakaartenboek heeft 2 nieuwe kaarten: doorstroomverwarmer en plaatsing CO-melder.
• Er is een tijdelijke online omgeving gemaakt waar lesstof te benaderen is.
Week 8 - 2020 Na een start van het eerste kwartaal 2020 komen we met een update. Het betreft wijzigingen aan de website en nieuwe ontwikkelingen.

Docent Inlog
In de docent beveiligde omgeving hebben we een nieuwe link aangemaakt:
• Opdrachten (NIEUW)
Hierin staan gecategoriseerd alle extra (thema)vragen, opdrachten en lessen over opdrachten.
De meeste opdrachten komen van docenten en leveranciers.

Leermiddelen
• MKPublishing - VMBO
De samenwerking met MKPublishing heeft geresulteerd in leermiddelen voor PIE van het VMBO. Zo ontstaat er een doorlopende leerlijn voor elektro en installatie techniek. Dit lesmateriaal wordt al ingezet voor de Entree opleiding in Noord Holland.

• Vakbekwaamheid CO & Koolmonoxidepreventie bij gasverbrandingsinstallaties (K0966)
Het boek Vakbekwaamheid CO is bijna klaar. Het lesmateriaal is voor het keuzedeel K0966 en de voorbereiding op het theorie-examen van InstallQ. De inhoudsopgave is samengesteld uit de eindtermen CO uit 2017. Het lesmateriaal bestaat uit eigen bestaand materiaal en nieuw geschreven lesstof, zoals:
? CO uitgelegd;
? Materialen, (galvanische) corrosie, voorbeeld van Remeha;
? RoGaFa uitgelegd;
? Ventilatiewisselklep en risicovolle situaties;
? Uitmondingen woningbouw en CLV (+130kW);
? CLV controleren, CLV Inspectieluik;
? CO melder positioneren.
Bonarius en het Summa college werken mee aan het boek dat ongeveer 200 bladzijdes zal bevatten.

• Basis Monteur service en onderhoud

Voor de opleiding Monteur Service en Onderhoud is alleen het boek Monteur Service en Onderhoud I+S onvoldoende. We gaan er vanuit dat de deelnemer ook alle kennis heeft van de Monteur werktuigkundige Installaties (MWI). In plaats van installeren pleegt hij/zij onderhoud aan de installatie.
Er zijn drie opties om de kennis van de MWI te vergaren:
1. Gebruik alle boeken van: MWI. De onderhoudsmonteur heeft dezelfde kennis nodig maar gaat onderhouden i.p.v. installeren. Er zijn veel minder leveranciersdocumenten nodig.
2. Maak een selectie uit de boeken van MWI. Bijvoorbeeld: gastechniek, Verwarmingstechniek (of drinkwatertechniek) en Ventilatietechniek.
3. Begin met het Basisboek Monteur Service en Onderhoud installaties en systemen. Met behulp van ROC van Amsterdam, Nova College en Bonarius is er een nieuw boek ontwikkeld. Dit boek is een samenvatting van de MWI boeken gas-, verwarmings-, drinkwater- en ventilatietechniek, specifiek gericht op de MSO.
Voor de opleiding Monteur Service en Onderhoud is nodig.
? één van deze bovenstaande opties +
? het boek Monteur Service en Onderhoud I+S.

• Niveau 4 Algemeen
Een deel van vakbekwaamheid CO kan ook worden gebruikt voor niveau 4 (CO uitgelegd en Uitmondingen).
Ontwerpen is bijna klaar en regeling is het laatste hoofdstuk. We zoeken nog scholen die willen meedenken.

• Middenkaderfunctionaris smart building Crebo 26005

Samen met het Horizon college stellen we een boek samen voor deze opleiding. Hiervoor gebruiken we bestaand lesmateriaal van niveau 2, 3 en wat nieuwe hoofdstukken uit niveau 4.

• Elektrotechniek
Naast het keuzedeel Basisvaardigheden Elektrotechniek (K0665), hebben we een boek Monteur Elektrotechnische Installaties Niveau 2. Het boek is ontstaan uit het verzoek van leerbedrijven om een meer praktische benadering van Elektrotechniek. Net als bij de installatietechniek wordt eerst de vakkennis behandeld en aan het eind volgt het rekenwerk. Hierdoor “zweeft” het rekenwerk niet meer omdat duidelijk is voor welke toepassing het rekenwerk is bedoeld.

Gebruikersdag Leerwijzer 2020
Binnenkort volgt er een uitnodiging voor ons jaarlijkse gebruikersdag.
Deze zal weer in Amsterdam worden gehouden op een vrijdagavond.
Week 12 - 2019 Nieuwsbrief leerwijzer gebruikersdag 14 april 2019
Ten eerste feliciteren we Koning Willem 1 College met hun goede beoordeling van de Onderwijs Inspectie.
De Onderwijs Inspectie was zeer onder de indruk van het gebruikte lesmateriaal.
Van de Monteur Werktuigkundige Installaties N2 tot en met de Eerste Monteur Utiliteit N3.

De volgende onderwerpen/wensen zijn besproken:
 -1. Lettertype van het lesmateriaal. Voor deelnemers met dyslexie is het font Calibri niet ideaal.
We gaan op zoek naar een beter leesbaar font en als dat mogelijk is zullen we die toepassen.

-2. Opsommingen beginnen met een “-“. Deelnemers denken soms dat dit een min is. We gaan deze vervangen door een •, de dot.

-3. Er is nog steeds behoefte aan een online vragen database.
Het is ons niet gelukt een bedrijf te vinden die alle vragen in Moodle kan importeren. Sommige scholen zijn al ver in het ontwikkelen van eigen vragendatabases. Zodra die klaar zijn laten we dat weten.

-4. Niveau lesmateriaal
We krijgen twee soorten reacties op ons lesmateriaal:
• het is perfect, alles staat erin en het niveau is op peil;
• het is te uitgebreid en gaat te diep / is te moeilijk.

De inhoudsopgave voor onze boeken is niet zelf verzonnen.
We maken hiervoor gebruik van OTIB’s “Branche Vakmanschap Structuur” omschrijvingen over alle functies in de installatietechniek.
Zie: http://bvs.otib.nl en onze nieuwsbrief: week 44 2016.

Het verschil tussen perfect en te uitgebreid / te diep denken we te kunnen verklaren door de overgang van kwalificatiedossiers met eindtermnummers naar het kwalificatiedossier Installeren Cohort 2011-2012. In de omschrijvingen 2011-2012 ontbreken lijsten met kennis en vaardigheden. Alleen werkprocessen en competenties zijn beschreven.

Dit heeft naar onze menig geleid tot lesmateriaal van een te laag niveau. We zien oud (enigszins opgeleukt) vmbo of niveau 1 lesmateriaal gebruikt voor MBO Niveau 2 opleidingen.

Deze trend heeft zich over de gehele MBO linie doorgezet. Recentelijk zijn er allerlei rapporten geschreven over de leesachterstand in het VMBO en de kennisachterstand in het MBO waardoor er geen aansluiting meer is naar het HBO.

Zie bijvoorbeeld Onderwijsexpert Samira Bouchibti over de stand van het onderwijs, bij WNL afgelopen zondag 14-4-2019:
We zetten ons in om volledig lesmateriaal op niveau aan te bieden.
De gebruikte regioprofielen staan op de beveiligde docenten omgeving. Ook jouw school staat er bij!

Blauwe pagina’s
Bij de niveau 2 boeken hebben we de blauwe pagina’s geplaatst. Deze zijn niveau 3 waardige pagina’s die een drie jarige niveau 3 deelnemer moet doornemen. Een twee jarige niveau 2 deelnemer slaat deze over.

Elektriciteitsleer
Bij MWI staan de in de nieuwste regioprofielen (2013 niet meer vermeld, in de oudere regioprofielen wel!).
Voor MWI hebben we het keuzedeel Basisvaardigheden Elektrotechnische Installaties ontwikkeld.
Bij MSO, EMSO, EMW en EMU is elektriciteitsleer wel opgenomen, daarom staat het ook in onze lesstof.

Oplossingen tijdsdruk
De werkdruk op de docenten wordt steeds groter en er lijkt steeds minder tijd te zijn voor het lesgeven. Vooral de drie jarige niveau 3 opleidingen staan onder tijdsdruk.
Om de tijdsdruk te verlichten maken sommige MBO gebruik van:
- Keuzedeel Basisvaardigheden Elektrotechnische Installaties, waardoor er in het derde jaar vrijstelling is voor elektriciteitsleer;
- Deelnemers 1 jaar inschrijven op basisjaar crebo: 23133. Na dat jaar wordt beslist of ze, alleen de 2 jarige niveau 2 (MWI) opleiding doen of overstappen naar de 3 jarige niveau 3 opleiding (EMW of EMU).

Verdere ontwikkelingen
Die plaatsen we even op een rijtje:
- Elektrotechniek: Volgend jaar start er een pilot MWE met Leerwijzer lesmateriaal. De opzet is gelijk aan die van MWI, dus eerst de vakkennis en pas aan het eind het rekenwerk.
- Entree opleiding: De samenwerking met MK Publishing levert lesmateriaal op dat kan dienen als introductie lesmateriaal voor de entree opleiding en MWI.
- Niveau 4: We hebben een uitgebreide presentatie gegeven over wat al klaar is.
De “zachte” hoofdstukken zijn al bijna klaar.
- hoofdstuk 1: bedrijfsorganisatie
- hoofdstuk 2: leiderschap
- hoofdstuk 3: communicatietechniek
- hoofdstuk 8: bedrijfskunde
De technische hoofdstukken zijn makkelijker te schrijven en daarvan hebben we al het grootste deel in onze lesstof niveau 2 en 3 geschreven. Hiervan hoeven we alleen de diepgang en (reken) voorbeelden en opdrachten uit te breiden. In de hoofdstukken staan wel alle onderwerpen die we hierin gaan beschrijven.
- hoofdstuk 4: natuurkunde
- hoofdstuk 5: regeltechniek
- hoofdstuk 6: tekening lezen
- hoofdstuk 7: ontwerpen
- hoofdstuk 9: werk voorbereiden
- hoofdstuk 10: begeleiden
- hoofdstuk 11: onderhouden
- hoofdstuk 12: normen en regelgeving
Het ontwikkelen gaat met medewerking van:
- Uitgeverij managementboek.nl -> organisatie en leiderschap
- Uitgeverij ICM.nl -> communiceren
- UNETO-VNI -> Calculatietabellen + kostprijsberekening + voorwaarden + zakelijke documenten
- BIM Media Installatiekosten (online) https://portal.bouwkosten.nl/proberen/
- De Installatie Adviseur BV Utrecht -> Voorbeelden van projecten.Oh ja, we weten ook weer hoe de Blaffende Vis er van binnen uitziet!
Week 47 - 2018 Na een daverende start van het schooljaar 2018/2019 zetten we het een en ander op een rij.

De nieuw boeken van MWI-N2 Cohort 2018 worden goed afgenomen en de eerste reacties op de extra hoofdstukken “monteren van leidingen” stemmen positief.

De vragen van de hoofdstukken “monteren van drinkwater-, gasinstallatie- en verwarmingsleidingen” zijn anders.
In ieder geval anders van opzet dan de vragen van het boek Buisbewerken.
- De vragen bij het boek Buisbewerken (Cohort 2018) gaan vooral over leveranciersdocumenten.
- De vragen bij de hoofdstukken “Monteren van … leidingen” gaan alleen over de leskaarten.
Buisbewerken leent zich beter voor de leveranciersdocumenten.

Bijvoorbeeld:
- Een leveranciersdocument beschrijft alle soorten kunststof leidingen en verbindingen voor zowel drinkwater als gas als verwarming.
- Het hoofdstuk monteren van drinkwaterleidingen gaat specifiek over bepaalde kunststof of koperen drinkwaterleidingen en de verbindingstechnieken. Als we hier passende vragen uit leveranciersdocumenten moeten maken, dan zouden we hetzelfde leveranciersdocument ook gebruiken van gas en verwarming en maken we er een zoekplaatjes van. We kunnen de documenten in kleine overzichtelijke stukken knippen, maar dan schieten we ons doel voorbij betreffende “leveranciersdocumenten leren lezen”.

De vragen staan nu als optionele vragen in de inlogpagina van de deelnemers en samen met de antwoorden in de docent beveiligde omgeving (Installatietechniek -> bij betreffende discipline).

Wat is er nog meer nieuw?
Paulus Groot van roc Teraa heeft een groot aantal praktische natuurkunde vragen gemaakt. Deze gaan over:
- Eenheden;
- Inhoud;
- Mengen;
- Boyle Gay Lussac;
- Uitzetten;
- Belasting vermogen en rendement;
- Drinkwater en
- Sanitair.
De vragen en antwoorden zijn te vinden in de docent beveiligde omgeving (Installatietechniek, Natuurkunde -> opdrachten).

Het Summa College heeft vragen gemaakt over de waterwerkbladen (woningbouw). Deze gaan over:
- Legionella;
- 1.4E, 1.4G, 1.4I;
- 2.2, 2.2A, 2.2B
- 2.3, - 2.4, - 2.5, 2.6;
- 3.1, 3.1T;
- 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8;
- 4.4A;
- 4.5, 4.5A en
- 4.7
 De vragen zijn te vinden in de docent beveiligde omgeving (Installatietechniek, Water -> Waterwerkblad vragen).

Begin volgend jaar komt er weer een gebruikersdag.

Week 15 - 2018 Voor 2018/2019 komen er nieuwe boekensets voor de Monteur Werktuigkundige Installaties N2.
De kosten zullen hoger zijn omdat er meer bladzijdes (200) worden afgedrukt en er een extra boek bijkomt

De prijzen voor de nieuwe sets bedragen:
Voor de setprijs deel A-c18: € 175,- EAN 9990093518340
- Buisbewerken (ingedeeld op materialen en aangevuld met buigen met buigijzer, optrompen en TIG lassen)
-
Drinkwatertechniek (aangevuld met gastoestellen + monteren van drinkwaterleidingen)
-
Rioleringstechniek (aangevuld met monteren van rioolleidingen)
Bijbehorende werkboeken deel A-c18: €53,50 EAN 9990093518425

Voor de setprijs deel B-c-18: € 175,- EAN 9990093518593
-
Gastechniek (verplaatst een deel van de gastoestellen + aangevuld met monteren van gasleidingen)
-
Verwarmingstechniek (aangevuld met gastoestellen + monteren van verwarmingsleidingen)
- Ventilatietechniek (ongewijzigd)
Bijbehorende werkboeken deel B c-18: €53,50 EAN 9990093518753

Totaal voor de 2 jarige opleiding MWI-N2,
inclusief  werkboeken: €457,-

Het aantal extra bladzijdes lesstof bedraagt bijna 200 bladzijdes.
De prijs per bladzijde is gelijk gebleven.

Voor onze rekening zijn de extra opstartkosten voor het zesde boek.
De extra bladzijdes zwart/wit in de vragenboeken.

Op verzoek blijven de oude ongewijzigde boekenset ook leverbaar voor de oude prijzen.
Week 12 - 2018 Nieuwsbrief leerwijzer gebruikersdag 16 maart 2018
De derde bijeenkomst was weer in Amsterdam, in het oude ROC gebouw in de Jordaan. In de showroom van Dijksman Communicatie hebben we met 22 man de huidige stand van zaken en de toekomst plannen  besproken.

Stand van zaken
De reacties op ons lesmateriaal zijn positief, maar na 5 jaar voeren we de eerste wijzigingen door in het MWI lesmateriaal. MSO/EMSO en EMW/EMU blijven ongewijzigd. De nieuwe MWI boeken zullen komend schooljaar klaar zijn. De “oude”MWI boeken zullen nog een jaar beschikbaar blijven, naast de nieuwe boeken.

Indeling + toevoegingen: Buisbewerken
Het oude boek is ingedeeld op afkorten, buigen en verbinden. Hier binnen volgen dan de buismaterialen, gereedschappen en fittingen. Hierdoor komen er geen dubbele onderwerpen voor in het compacte boek.

De nieuwe indeling gaat op de buismaterialen: kunststof, koper en staal. Hierbinnen volgen dan afkorten, buigen en verbinden. Dit heeft tot gevolg dat er een aantal dubbele of driedubbele onderwerpen gaan voorkomen. Bijvoorbeeld de buigtang en een groot aantal fittingen toepasbaar bij meerdere buismaterialen. We plaatsen zo veel mogelijk unieke afbeeldingen behorend bij buismateriaal en toepassing.

Het boek krijgt drie extra onderwerpen: buigen met een buigijzer (het Copper BeNeLux document), optrompen en Tiglassen.

Indeling disciplines + toevoegingen: Gastechniek, Verwarmingstechniek en Water & Sanitair

- Gastechniek:
De gasgestookte toestellen voor verwarming (ketels) worden verplaatst naar het boek verwarming.
De gasgestookte warmtapwater toestellen gaan naar het boek drinkwater.

- Water&Sanitair: Het boek wordt gesplitst in een boek Drinkwater en een boek Riolering.
Met deze wijzigingen is afwijken van de volgorde gastechniek -> verwarmingstechniek -> water en sanitair mogelijk.
Je kunt met elke willekeurige discipline beginnen.

Alle boeken krijgen een extra hoofdstuk: “Monteren van…. leidingen”
Voor elke discipline wordt per buismateriaal het afkorten, buigen en verbinden beschreven. Een gedeelte van de tekst komt uit het boek Buisbewerken.

Ook nu zullen er dubbelingen voorkomen tussen deze hoofdstukken en het boek Buisbewerken.
Toch blijft het boek buisbewerken bestaan omdat het:
- als naslagwerk een goed en compact overzicht geeft,
- gereedschappen dieper uitlegt (hiervoor is geen ruimte in de extra hoofdstukken).

Bij de bijeenkomst zijn twee hoofdstukken getoond:
- Monteren van gasinstallatieleidingen.
- Monteren van drinkwaterleidingen.

Voor deze indeling is unaniem voor gestemd. De voordelen van het opzoeken op buismateriaal wegen zwaarder dan de dubbelingen.

Nieuw logo
Ook leuk, we krijgen een nieuw logo. Op de nieuwe boeken zal deze  te zien zijn.
Er komt een extra boekje “Wat is installatietechniek?” Hier leggen we uit hoe groot, breed en leuk installatietechniek is (ook voor de meisjes).
Er komt een extra boekje “Gereedschappen in de installatietechniek” Hier beschrijven we algemeen gereedschap zoals, hamers, schroevendraaiers….. We hebben van Bahco toestemming gekregen om hun materiaal hiervoor te gebruiken.

Vragen in Moodle

Avetica onderzoekt momenteel of het mogelijk is om alle vragen in een online database te importeren. Kan dat, dan zijn deze vragen ook binnenkort beschikbaar.

Samenwerkingen
Leerwijzer.info gaat samenwerken met MK Publishing (https://www.mkpublishing.nl/) . Voor de vmbo PIE zal Leerwijzer.info lesstof installatietechniek en elektrotechniek leveren. Het idee hierachter is dat er dan een doorlopende leerlijn kan ontstaan van vmbo naar mbo.
De samenwerking met Vakwijs/Goflex (https://www.goflex.nl/) bestaat al een jaar maar dat hebben we nooit eerder bericht. Vakwijs gaat ons lesmateriaal gebruiken voor bedrijfsscholing en als ondersteuning bij de reguliere ROC opleidingen.

Het is een lang proces, maar zodra de financiën geregeld zijn gaat ISSO het lesmateriaal van ons invoeren in hun systeem. Hiermee gaan ze het bedrijfsleven bedienen, wij blijven bij de scholen.

Toekomst planning
Voor schooljaar 2019/2020 gaan we niveau 4 lesstof ontwikkelen. Dat gaan we op dezelfde wijze doen als bij MSO/EMSO en EMW/EMU. Voor OTIB hebben we voor de branche vakmanschap structuur omschrijvingen gemaakt van alle functies in de installatietechniek. Hiervoor is gebruik gemaakt van kwalificatiedossiers, beroeps competentie profielen en regio profielen. Waar extra informatie nodig was is dat door de scholen geleverd (EMU). Hetzelfde gaan we voor de niveau 4 opleidingen doen. Ook hier kunnen we hulp van scholen gebruiken.


Oh ja, we weten ook weer hoe de Blaffende Vis er van binnen uitziet!

Week 41 - 2017

Voor ons heeft het nieuwe schooljaar 2017-2018 een drukke en spannend start gekend. We hebben meer dan 6 nieuwe scholen kunnen verwelkomen bij Leerwijzer.info en daarnaast is er een flinke toename van aanmeldingen.

Eerste Monteur Utiliteit Aanvulling
Zoals beloofd is het lesmateriaal voor de opleiding Eerste Monteur Utiliteit opgeleverd. Nog steeds vormen de boeken van de opleiding Monteur Werktuigkundige Installaties (MWI: buisbewerken, gastechniek, verwarmingstechniek, water & sanitair, ventilatietechniek) de basis voor alle andere hierop volgende opleidingen.
Voor de opleiding Voor Eerste Monteur Woning (EMW) stapelen we op de vijf MWI boeken, twee aanvullende boeken:
-
EMW Verdieping. Dit boek gaat dieper in op alle toestellen en appendages uit de boeken van MWI.
- EMW Meten, Rekenen en Elektrotechniek. Hierin staan de meetgereedschappen, een introductie van berekeningen aan installaties en de elektrische installatie door de ogen van de installateur.
Het boek Eerste Monteur Utiliteit (EMU) is weer een aanvulling op de boeken van EMW. De EMU moet ook alle kennis hebben van de EMW. In de Utiliteit komen namelijk ook kleinere toestellen en installaties voor.

Inhoud Eerste Monteur Utiliteit
De specifieke installaties, toestellen en appendages voor de Utiliteit staan in het boek EMU. Voor de inhoudsopgave is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kwalificatiedossiers, beroepscompetentie profielen, regioprofielen, de functieomschrijvingen van OTIB en een aantal scholen. Een werkgroep van het Summa College onder leiding van Bas Ooms, heeft de inhoudsopgave kritisch bekeken en gecomplementeerd. Dit heeft geleid tot een volledig boek van 140 rijk geďllustreerde pagina's. Ook in dit boek houden we vast aan: één pagina = één les!

De beschreven onderwerpen zijn:
-
Grootkeukens (gas- en elektrische toestellen en ventilatie)
- Opstellings- en Stookruimte met onze eigen tabellen en afbeeldingen
- CLV- Rookgas afvoersystemen
- Cascade systemen inclusief rookgasafvoer
- Grote ketels
- Lokale en Centrale verwarming Utiliteit
- Luchtbehandelingsinstallaties compleet
Het boek is al vanaf het begin van dit schooljaar verkrijgbaar, medio kerst zijn de werkboeken beschikbaar.

Moodle Pilot
Aventica (https://www.avetica.nl/) is een bedrijf dat gespecialiseerd is in Moodle e-learning . Op dit moment bouwen ze in de leerwijzer omgeving een vragendatabase (voor de MWI opleiding). De docent kan aangeven welke vragen een bepaalde leerling krijgt en wanneer deze afgerond moeten zijn. De docent krijgt elk antwoord te zien (met het juiste antwoord daaronder) en kan dan aangeven of de vraag goed of fout is en plakt eventueel het juiste antwoord erin. De voortgang en de behaalde cijfers zijn zichtbaar in een tijdslijn. De e-learning omgeving wordt door Leerwijzer met behulp van Paulus Groot (ROC Teraa) ingedeeld. Zodra deze enigszins gevuld is sturen we inlogcodes naar de overige docenten. Samen maken we er wat moois van.

Week 10 - 2017

Aanvullend lesmateriaal (E)MSO + EMW

Vanaf schooljaar 2016 levert Leerwijzer.info nieuwe boeken voor de opleidingen Monteur Service en Onderhoud, Eerste Monteur Service en Onderhoud Eerste Monteur Woning. Voor de deelnemers is er een inlog omgeving met extra informatie en lesstof. Vanaf vandaag is deze verder aangevuld met lesmateriaal in de vorm van leveranciersdocumenten. Voor MSO zijn er in totaal 70 documenten, voor EMSO 87 en voor de EMW 123 documenten.

Er zijn informatieve documenten, waarbij de belangrijke delen geel zijn gemarkeerd en documenten met een te downloaden vragendocument.
Docenten kunnen in het beveiligde deel het antwoordenboek downloaden bij (E)MSO en EMW.

Vragen aan de gebruikers
Graag willen we van de docenten weten hoe dit het volgend schooljaar moet worden vormgegeven.

Komen alle vragen weer in één document (zoals bij de opleiding MWI-N2) of maakt u liever zelf een selectie van documenten en vragen.
Wij doen ons best om het lesmateriaal goed en actueel te houden. Als u een interessant leveranciersdocument heeft gevonden dan voegen we deze toe. Ook horen we graag waar linkjes niet werken en waar nog spel- en grammaticafouten zitten.

Eerste Monteur Utiliteit
We zijn gestart met het ontwikkelen van het boek Eerste Monteur Utiliteit. Met behulp van een aantal scholen is al een inhoudsopgave gemaakt. Begin volgend schooljaar 2017 is dit boek beschikbaar. Het zal een aanvulling zijn op de EMW. De eerste monteur Utiliteit heeft namelijk dezelfde kennis nodig als de eerste monteur Woning + etcetera.

Toekomst
We ontwikkelen elke dag lesmateriaal dus kijken we ook alvast waar de meeste vraag naar is. We krijgen regelmatig het verzoek om niveau 4 en koudetechniek lesmateriaal te ontwikkelen. Dat zal onze volgende stap zijn.

Week 02 - 2017

Het jaar 2017 is alweer begonnen en we willen iedereen een fijn jaar toewensen.

24 extra themakaarten
Wij hebben aan het eind van 2016 nog even gas gegeven en 24 nieuwe themakaarten op de site geplaatst. Om duidelijk te maken welke dat zijn hebben we ze tijdelijk een lichtblauwe achtergrond kleur gegeven. Tegelijkertijd hebben we alle themakaarten opgefrist en zoveel mogelijk hetzelfde uiterlijk gegeven.

Themakaarten boek
Ook bieden we de mogelijkheid aan om alle themakaarten in een boek te bestellen. De themakaarten hebben een paginanummering en er is een inhoudsopgave. Scholen kunnen een boek bestellen waarbij de themakaarten dubbelzijdig op speciaal dik scheur-, water- en weerbestendig PVC materiaal zijn afgedrukt en in een ringband geplaatst. Sealen van de themakaarten is niet meer nodig, de kaarten zijn zelfs nog sterker. De kosten bedragen € 132,- inclusief btw en verzendkosten. Deelnemers die gebruik maken van Leerwijzer.info (en dus al de lesboeken hebben besteld) kunnen het themaboek in normale afdruk (zoals de lesboeken) voor € 67,31 inclusief btw en verzenkosten.

Keuzedelen
We krijgen van verschillende scholen de vraag welke keuzedelen er zijn of hoelang het duurt om bepaalde keuzedelen te ontwikkelen.

De keuzedelen die we nu klaar hebben zijn:
-
E voor W MWI niveau 2 = klaar (K0665, wij denken dat dit keuze deel niet geschikt is voor EMW en EMU omdat het elektrotechniek deel daar al tot de basiskennis hoort)
- (Auto)CAD tekenen basis voor niveau 2 (K0279, nog niet gekoppeld aan MWI)
- (Auto)CAD tekenen gevorderden voor niveau 3 (bestaan nog niet)
- (Auto)CAD tekenen 3D (K0280, voor Werkvoorbereider Installatie N4, Technisch Leidinggevende N4)
- De huidige AutoCAD lesboeken zijn niet verwerkt naar de nieuwste AutoCAD versie (2017). Mogelijk is dat ook niet gewenst.

Voor een groot deel al ontwikkeld:
-
Duurzaam vakmanschap werktuigkundige installaties
- W voor E (N2 en N3, dit betreft een boek waarin beknopt de hoofdzaken van de opleiding MWI in staan).

Verhuizen
www.Leerwijzer.info verhuist van inter.nl.net naar XS4ALL. Dat geeft meer mogelijkheden voor in de toekomst en veel meer serverruimte voor (leveranciers) documenten en video's. Hierdoor verandert het email adres van de helpdesk (help.desk@inter.nl.net) naar: Leerwijzer@adinfotech.nl . De verhuizing vindt binnen een paar weken plaats. Om bereikbaarheid naar alle informatie en lesstof op de website te garanderen is er naast www.Leerwijzer.info een schaduwsite gemaakt met exact dezelfde inhoud: www.Adinfotech.nl .

Week 44 - 2016

Op vrijdag 4 november vond de twee gebruikersavond van Leerwijzer.info plaats in het oude ROC gebouw in de Westerstraat (www.westerhuisamsterdam.nl).- De volgende onderwerpen zijn besproken
-1. De financiën
De inkomsten voor Leerwijzer bestaan uit de verkoop van lesboeken. Hiermee worden de website, het drukken en verspreiden van lesmateriaal en het DGA loon voor Roy van Gortel bekostigd.
Roy van Gortel en Reyer Zoetelief ontwikkelen samen het lesmateriaal. Roy werk fulltime voor Leerwijzer, Reyer geeft als vertegenwoordiger van de 6 ROC uit Noord-Holland sturing. Reyer ontvangt geen inkomsten uit Leerwijzer.

-2. Kijkje in de keuken bij lesstof ontwikkeling
Een aantal jaar geleden kregen wij via OTIB de opdracht om functies te omschrijven voor de branche vakmanschap structuren in de elektro- en installatietechniek. Hiervoor gebruikten we oude en nieuwe kwalificatiedossiers, beroepscompetentie en regioprofielen.
De opzet is om zo'n volledig mogelijk beeld te krijgen van de werkprocessen en taken, de kennis en vaardigheden en de diploma's en certificaten. Ook is duidelijk aangegeven tot hoever deze kennis of vaardigheden reiken en waar de werkzaamheden en verantwoordelijkheden eindigen. OTIB heeft uittreksels van deze documenten online gezet: http://bvs.otib.nl
Deze documenten gebruiken we om inhoudsopgaves te genereren voor ons lesmateriaal. Dat betekent dat ons lesmateriaal bestaat uit de maximale kennis. De docent kan besluiten bepaalde om onderwerpen die niet van toepassing zijn in zijn regio over te slaan.

-3 Rondvraag over gebruik nieuwe lesstof
Voor dit schooljaar wordt naast de Monteur Werktuigkundige installaties ook gebruik gemaakt van nieuw lesmateriaal voor: de Eerste Monteur Woning en de (Eerste) Monteur Service en Onderhoud.
De reacties van de aanwezigen die gebruik maken van de lesstof zijn erg positief, maar het schooljaar is nog niet voorbij en niet alle lesstof is doorgenomen. Dus we wachten op meer terugkoppeling later in het schooljaar.

-4 Toekomstplannen
Doordat de Leerwijzerlessen bestaan uit op zichtzelf staande les- en themakaarten, is het mogelijk boeken samen te stellen voor verschillende opleidingen waarin wel dezelfde les-themakaarten in voorkomen. Dat versnelt het ontwikkelen van nieuwe boeken. Het volgende staat momenteel op de lijst voor (verdere) ontwikkeling.
- Uitbreiding van het nieuwe lesmateriaal met leveranciersdocumentatie.
We hebben we aan het begin van het schooljaar een minimum aan documenten op de website geplaatst. Door de grote hoeveelheid nieuwe lesstof met vragen documenten zouden de extra leveranciersdocumenten een te grote hoeveelheid vragen opleveren. Door nu stapsgewijs documenten met vragen toe te voegen, kan de docent hier en daar zelf een passend document kiezen voor een deelnemer. Deze documenten staan nu 'in Behandeling' op de website.
- Ontwikkelen van het boek Eerste Monteur Utiliteit.
Met het branche vakmanschap document en input van docenten is een inhoudsopgave gemaakt. Het wordt een aanvullend boek bovenop de EMW omdat de EMU ook al deze kennis moet bezitten.
Verder hebben we de rondvraag gesteld waar de wens van lesstof ontwikkeling nog meer ligt.
Keuzendelen voor de Monteur Werktuigkundige Installaties:
- Elektriciteit voor de Werktuigkundige
- Onderhoud voor de MWI (een beknopte uitvoering van het boek Monteur Service en Onderhoud)
- AutoCAD basis (klaar, maar moet naar nieuwste versie worden omgezet)
Keuzendelen voor de Eerste Monteur Woning/Utiliteit:
- Duurzame Energie BioMassa vergassing (klaar)
- AutoCAD, StabiCAD, BIM
Keuzendelen voor Elektrotechnische  opleidingen:
-
W voor E (samenvatting van de MWI boeken)

-5 Examens en onderwijsinspectie
Wij gaan geen examens ontwikkelen. De redenen zijn:
-
een examen in de PVB (werkelijke praktijk) geeft het beste beeld van de monteur in zijn werkomgeving.
- een vastgesteld examen kan ertoe leiden dat de deelnemer “naar het examen toe” wordt opgeleid.
Beoordelingsdocument
Wat we wel kunnen doen is een examen beoordelingsprogramma ontwikkelen dat de meeste voorkomende PVB examens afdekt. We hebben eerder zo’n document gemaakt voor Monteur Werktuigkundige Installaties (94272 uit 2012). Dit document is opgesteld naar aanleiding van de afkeuring door onderwijsinspectie van Kenteq examenproducten medio 2009.
Onderwijsinspectie keurde de examens af op:
-
dekkingsgraad; - cesuur; - informatie deelnemer; - afnamecondities; -beoordelingsvoorschrift.
Opmerking: De beoordelingscriteria zijn niet afgebakend, er is geen toekenning gegeven aan de waarderingsopties en een beoordelingsinstructie ontbreekt. Hierin staan duidelijk de goed of afkeur waardes aangegeven.
Voor OI is het onvoldoende om in een afvinkdocument aan te geven dat een deelnemer een voldoende heeft gehaald voor een werkproces of deel van een opdracht.
Daarom hebben wij voor het KD Monteur Werktuigkundige Installaties (94272 uit 2012, zie de docenten inlog) een beoordelingsbijlage dat per werkproces aangeeft:
-
wat de beoordelingscriteria zijn
- wanneer ze voldaan zijn (met bijbehorende grenswaarden/cesuur)
- wat het resultaat is (voldoende of onvoldoende)
- hoe dat gecontroleerd is (eindproduct, observeren, navragen of terugkijken)
Dit document is waarschijnlijk niet vaak gebruikt, maar is wel onderwijsinspectie proof. Wij kunnen het omzetten naar werkproces beoordelingen bij proeve van bekwaamopdrachten. Met aan vinken waar een opdracht uit bestaat volgt automatisch de juiste beoordelingscriteria.
We gaan dit alleen maken bij voldoende belangstelling.

Met andere woorden er is nog voldoende te ontwikkelen. Dat doen we graag, dus daag ons maar uit!

De afsluitende borrel vond natuurlijk weer plaats in de Jordaanse kroeg de Blaffende Vis.

Volgend jaar gaan we proberen een bijeenkomst meer midden in het land te organiseren.

Week 32 - 2016

Voor het komend schooljaar heeft Leerwijzer.info nu vier opleidingen, een keuzedeel en een aanvullend boek.
De vier opleidingen zijn:
-
1. Monteur werktuigkundige installaties Niveau 2
De boeken voor deze opleiding worden al een paar jaar gebruikt. Voor komend schooljaar zijn ze verbeterd. Alle leskaarten zijn nu over twee pagina's verdeeld, waarbij de linker en rechter pagina nog steeds bij elkaar horen als een les. Dit geeft de beginnende technische deelnemer meer overzicht en duidelijkheid. Het lijkt maar een kleine aanpassing, het resultaat is verbluffend.
-2. Monteur Service en Onderhoud installaties en systemen, Niveau 2
Deze opleiding bestaat uit het lesmateriaal van de WMI-N2 + een aanvullend boek specifiek gericht op onderhoud van toestellen en installaties + het bevat een start met elektrotechniek.
-3. 1e Monteur Service en Onderhoud Werktuigkundige Installaties, Niveau 3
Deze opleiding bestaat uit het lesmateriaal van de WMI-N2 + MSO-N2 + een aanvullend boek specifiek gericht op verdieping van kennis over toestellen, installaties en elektrotechniek. Met natuurlijk ook een deel service en storing zoeken.
-4. 1e Monteur Woning, Niveau3


Deze opleiding bestaat uit het lesmateriaal van de WMI-N2 + een aanvullend boek specifiek gericht op verdieping van toestellen en installaties + een boek over meten, rekenen en elektrotechniek. Hierbij komt de deelnemer zelfs in aanraking met de beginselen van transmissie en leiding berekeningen.
Door de wijzigingen van het kwalificatiedossier en de wens van de scholen om gestapelde opleidingen te kunnen aanbieden (in plaats van 2 jaar niveau 2 en daarna 2 jaar niveau 3, nu 3 jaar niveau 2 + 3) hebben we ook het lesmateriaal een gestapelde opbouw gegeven.
Het keuze deel betreft introductie elektrotechniek voor installateurs.
De installateur leert de basis van de elektrotechnische installatie, kan draden trekken en schakelaars en wandcontactdozen monteren.
Dit keuzedeel kan tevens dienen voor de opleiding verbouw.
Daarnaast bieden we het complete boek Elektrotechniek voor installaties aan.
Dit bevat een groot deel van de elektrotechnische installaties, motoren, componenten et cetera waarmee de installateur in aanraking kan komen.

Week 47 - 2015

Op vrijdag 20 november vond de eerste kennismakings- en gebruikersavond van Leerwijzer.info plaats.
De opkomst was groot en we hebben veel positieve reacties gehad.
Geheel in stijl werden de genodigden ontvangen in het oude ROC gebouw in de Westerstraat (www.westerhuisamsterdam.nl).
Voor een aantal docenten was het een feest van herkenning.Er zijn veel onderwerpen behandeld, hieronder volgt een overzicht:
-
We zijn begonnen over het ontstaan van Leerwijzer.info en het inzetten van de leermethode.
Hiermee trainen we de deelnemer om ALTIJD gebruik te maken van de (installatie-) instructies zoals deze zijn aangegeven in de leveranciersdocumentatie.
Alleen al het nieuws over CO vergiftiging door moderne ketels geeft een vermoeden dat deze waarschijnlijk niet volgens de voorschriften van de ketel- of rookgasafvoervoorschriften zijn geďnstalleerd.
- Getoond werd een nieuwe opzet voor lesstof "elektrotechniek voor de installatietechniek" de zogenaamde E voor W. We introduceren een onderdeel elektriciteit dat veel meer op de werkelijke praktijk van de WI aansluit.
Zo vergelijken we stroom met stromingssituaties die de deelnemer al kent in zijn vakgebied. We houden de wet van Ohm zo lang mogelijk buiten beeld.
We beginnen toch voor een niveau 2 deelnemer WI ook niet met een leiding- of transmissieberekening.
Afhankelijk van de opleiding waar E voor W wordt ingezet gaan we natuurlijk wel door naar de gebruikelijke elektrotechnische wetten en berekeningen.
E voor W zetten we voor drie verschillende opleidingen in, welke momenteel in nog worden ontwikkeld:
-1. keuzedeel voor de monteur werktuigkundige installaties N2 (installeren en basis meten),
-2. onderdeel van onderhoudsmonteur N2 (installeren, meten, basis rekenen),
-
3. onderdeel van 1e monteur werktuigkundige installaties N3 (installeren, meten, rekenen).

- Als gevolg van het tonen van het keuzedeel ontstaat de discussie over het nieuwe kwalificatie dossier en het inzetten van keuzedelen. Hierin is nog veel onduidelijk, wat mede wordt gevoed door SBB zelf.
De Noord-Holland groep heeft een weg ingeslagen en Reyer Zoetelief van het Nova college is deze aan het plaveien. Tijdens de gebruikersavond heeft hij het een en ander laten zien.
Zodra de documenten gereed zijn komen ze op de website. Ook Ruud Landzaad van ROC Mondriaan is er samen met Reyer Zoetelief mee bezig en hij heeft een opzet gemaakt van een beoordelingsschema.
- Ruud Landzaad stelde een vraag over de tweede beoordelaar bij een examen.
De Inspectie van Onderwijs (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft het Toezichtkader BVE 2012 gemaakt (en addendum 2015) voor het Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie.
Hierin staat beschreven hoe onderwijs inspectie de scholen (en docenten) kan gaan beoordelen. Hiervoor zijn drie stappen beschikbaar:
-
1. Eerste toezicht (blz. 13), dat gaat op afstand door beoordeling van brongegevens
-2. Tweede toezicht (blz. 25), bij twijfel of de voldoende kwaliteit, kan een intensivering volgen met een bezoek. OI kan dan zeven gebieden onderzoeken, waaronder: Onderwijsproces, Examinering en Diplomering en Leraarschap.
-3. Het waarderingskader (blz. 45), hierin staan de 7 gebieden uitgebreid beschreven. In gebied 2 wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ontwikkelgerichte toetsen en de examinering.
In 2.1.4 wordt een document beschreven zoals we dat hebben getoond bij de gebruikersavond. In 2.2.2 staat beschreven hoe de examinering moet verlopen. Er staat niets vermeld over een tweede examinator of beoordelaar.
Wel moet er een examencommissie zijn en deze kan wel zo'n besluit nemen.

De afsluitende borrel vond plaats in de Jordaanse kroeg de Blaffende Vis. Daar is onderling nog het een en ander besproken onder het genot van een aantal vaasjes.
De enige juiste officiële benaming van een vaasje is een Amsterdammertje.

Een ding is zeker: dit wordt een jaarlijks terugkomend evenement!
Ben je ook nieuwsgierig geworden naar Leerwijzer.info en wat wij voor jouw organisatie of school kunnen betekenen, neem dan contact met ons op.

Week 47 - 2015

Landelijke gebruikersavond Leerwijzer.info

Op vrijdag 20 November 2015 houdt Leerwijzer.info een landelijke gebruikers avond. GeĂŻnteresseerden zijn ook welkom.
De bijeenkomst vindt plaats in Amsterdam bij DijksmanCommunicatie op de Westerstraat 187.

We starten om 17.30 en eindigen rond 20.30. Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd.
Omdat DijksmanCommunicatie zich midden in de Jordaan bevindt is er na afloop een borrel in een lokale kroeg.

Wilt u er ook bij zijn?
Meldt u dan aan via:
-
Help.Desk Leerwijzer.info
- Roy van Gortel
- Reyer Zoetelief

Week 43 - 2015

Al eerder was er in het beveiligde deel van de docenten een link toegevoegd naar alle video's van het lesmateriaal voor MWI-N2.

Deze video link is uitgebreid met alle leverancier documentaties en heeft hetzelfde uiterlijk gekregen als de linkenpagina van de leerlingen.
Hierdoor is het eenvoudiger voor de docent geworden om snel in zijn eigen omgeving op zoek te gaan naar onderdelen voor de leerling.

Ook is er voor een inhoudsopgave van het lesmateriaal toegevoegd. Hiermee kan op onderwerp worden gezocht (Ctrl+F).
Voor het onderwerp staat het paginanummer.

Week 34 - 2015

De vragen en antwoorden boeken zijn aangepast. De codering is verbeterd en de boeken zijn voorzien van een kaft,
een
rug en paginanummers zodat het voor de docent ook eenvoudiger is om snel het juiste antwoordenblad erbij te pakken.

De vragen- en antwoordenboeken kunnen ook als "hardcopy" bijbesteld worden.
De boeken worden zwart/wit geprint ingebonden afgeleverd.

De kosten zijn afhankelijk van het aantal bestelde boeken en bedragen ongeveer:
Buisbewerken vragen totaal 230 pagina’s: € 25
Gastechniek vragen totaal 119 pagina’s: € 20
Verwarmingstechniek vragen totaal 59 pagina’s: € 17,50
Water Sanitair vragen totaal 86 pagina’s: € 18,50
Ventilatietechniek vragen totaal 38 pagina’s: € 17,50

Week 24 - 2015

Het boek Ventilatietechniek is ook te bestellen als aanvulling op de opleiding. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief van € 26,62 inclusief btw. en verzendkosten en natuurlijk een inlogcode naar leveranciersdocumentaties, video's, vragen en opdrachten.

De vragen en antwoorden zijn te downloaden in het afgeschermde deel voor de docent.
Voor komend schooljaar zijn er twee nieuwe bestel indelingen:
-
Buisbewerken + Gastechniek: samen € 126,62 inclusief btw. en verzendkosten.
- Verwarmingstechniek + Water en Sanitair + Ventilatietechniek: samen € 126,62 inclusief btw. en verzendkosten.
Andere combinaties of losse bestellingen zijn ook mogelijk, neem hiervoor contact met ons op.

Week 21 - 2015

Nadat er in maart 2015 een nieuwe druk is van de boeken Gastechniek, zijn nu ook de vragen en antwoorden hierop aangepast.
Het boek Gastechniek is nu gesplitst in een niveau 2 en een niveau 3 deel.
De vragen en antwoorden zijn te downloaden in het afgeschermde deel voor de docent.

Week 01 - 2015

De leskaarten voor verwarming, water en sanitair zijn gereed en kunnen ook worden besteld.
De leskaarten zijn gebundeld in de boeken Verwarmingstechniek en Water & Sanitair en is een onderdeel van het tweede deel "Monteur werktuigkundige Installaties". De leskaarten zijn aan te vullen met kaarten voor Niveau 3 en Onderhoudsmonteur. Momenteel loopt er een pilot voor N3. Tijdens de pilot wordt het ontbrekenende aangevuld met themakaarten.

Week 34 - 2014

De leskaarten voor gasinstallaties zijn gereed en kunnen ook worden besteld.
De gasinstallatie leskaarten zijn gebundeld in het boek Gasinstallaties en is een onderdeel van het tweede deel "Monteur werktuigkundige Installaties".

Week 17 - 2014

De samenwerking tussen Leerwijzer.info en Kenteq stopt!
Helaas heeft de samenwerking niet geleid tot de bundeling van krachten die we voor ogen hadden. Mede door afspraken in het regeerakkoord over kenniscentra is de samenwerking nooit tot volledige uitwerking gekomen.
Dit heeft geleid tot een situatie waarbij Leerwijzer.info zelf lesmateriaal is gaan ontwikkelen in de vorm van leskaarten om de leverancierdocumentatie aan te hangen. Meer hierover is te lezen onder de kop "de theorie en het lesmateriaal". Als eerste zijn leskaarten gemaakt voor buisbewerken. De leskaarten zijn gebundeld in het boek Buisbewerken, dit boek hoort bij het eerste deel van de opleiding "Monteur werktuigkundige Installaties".

Week 42 - 2012

Intech bericht over Leerwijzer.info

VEROUDERDE LESBOEKEN MOGEN IN DE PAPIERBAK

Kennis opdoen die je op dit moment in praktijk nodig hebt, dat is de gedachte achter een nieuwe onderwijsmethode voor BBL-leerlingen installatietechniek.

Up-to-date informatie van fabrikanten wordt op een website verzameld, vertaald in kwalificaties en omgezet in concrete lesplannen. Leerwijzer.info sluit daardoor naadloos aan bij beroepsgericht onderwijs. De oude lesboeken kunnen vanaf nu in de papierbak.

Vijf ROC'S in Noord-Holland besloten in 2007 over te stappen op beroepsgericht onderwijs (BGO), voorheen competentiegericht onderwijs. Deze vorm van onderwijs is bedoeld voor de leerlingen installatietechniek die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen.

Deze leerlingen gaan meteen aan de slag bij een bedrijf en krijgen daarnaast enkele dagdelen per week les. 'De aanleiding voor die stap waren aanhoudende klachten uit het bedrijfsleven', vertelt Reyer Zoetelief, coördinator installatietechniek bij het Nova College in Beverwijk. De opleidingen sluiten nog steeds niet goed aan bij de praktijk. Bovendien worden er in de uitvoering veel fouten gemaakt. Daar wilden we iets aan doen. BBL-leerlingen moeten dingen leren die ze bij hun werk nodig hebben, bijvoorbeeld hoe je een cv-ketel van een bepaald merk op de juiste wijze bij de klant installeert. Zoiets leer je niet uit een theorieboek.'

Kenteq, het kennis-en adviescentrum voor technisch vakmanschap, heeft Van Gortel en Zoetelief benaderd met het verzoek om samen te werken. 'We zijn toch bezig met dezelfde, relatief kleine vakgroep.' Inmiddels loopt er een samenwerkingsovereenkomst voor de komende vijf jaar. 'Scholen kunnen dan kiezen tussen de methode van Kenteq en de onze. Zelfs een combinatie is mogelijk. Leerling-monteurs op niveau 2 die bijvoorbeeld nog niet zelfstandig kunnen werken, kunnen traditioneel worden opgeleid en tegelijkertijd hun kennis opfrissen met onze thema kaarten.

Lees verder .... (pdf 3 MB, even geduld aub)

Bron:
Vakblad
: Intech E & I (www.intechei.nl), Installmedia.nl, Uneto-VNI
Auteur: Mathilde van Hulzen
Illustratie: Bob Leenders

 

Week 36 - 2012

Kenteq en Leerwijzer.info bieden digitaal lesstof aan

Begin juli ondertekenden Kenteq en Leerwijzer.info een samenwerkingsovereenkomst. Beide organisaties kunnen voortaan ROC’s die een opleiding Installatietechniek geven, voorzien van een compleet digitaal lesstofaanbod op alle niveaus. Op deze manier kunnen Leerwijzer.info en Kenteq hun wederzijdse klanten nog beter bedienen.

Techniekstad - het instrument voor digitale distributie van lesmateriaal van Kenteq voor de technische vakgebieden Metaal, Elektro- en Installatietechniek, is leverancier van content zoals filmpjes, simulatie, praktijkopdrachten en toetsen.

Leerwijzer.info biedt een vooruitstrevende leermethode aan waarbij leren in beroepssituaties van essentieel belang is. Ze maken daarbij gebruik van theoretische kennis vanuit het bedrijfsleven en hun eigen content.

De afstemming tussen het aanbod levert behalve voor de klant ook voor beide partijen voordeel op. Overlap wordt voorkomen en lesmateriaal kan op een efficiëntere en goedkopere manier worden onderhouden. Daarnaast kan er sneller ingespeeld worden op de behoefte aan nieuw materiaal. Het voordeel voor de klant is dat zij bij beide organisaties hetzelfde complete pakket aan lesmateriaal kunnen aanschaffen tegen een voordeliger prijs en dus een betere prijs/kwaliteitsverhouding wordt gerealiseerd.

Week 22 - 2012

Noord-Hollandse roc’s en brancheorganisaties Techniek slaan handen in één.

De Noord-Hollandse roc’s, het kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap, en het bedrijfsleven gaven elkaar donderdagmiddag 31 mei het jawoord in het AFAS Stadion in Alkmaar. Het Regio College, Horizon College, ROC van Amsterdam, ROC Nova College, ROC Kop van Noord-Holland en de brancheorganisaties Kenteq, InstallatieWerk Noord-Holland, Tetrix Bedrijfsopleidingen, UNETO-VNI, RBPI Noord Holland, OTIB en Koninklijke Metaalunie hebben hun afspraken om samen te werken aan een oplossing voor het groeiend tekort aan technisch geschoold personeel vastgelegd in een convenant.
De vijf roc’s en zeven brancheorganisaties gaan samen de kwaliteit van de opleidingen in de metaal- elektro- en werktuigkundige installatiebranche verder verbeteren, zodat de opleidingen nog beter aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven. Jaarlijks komt Nederland zo’n 40.000 technisch geschoolde mensen tekort. De techniekbranche krijgt de komende jaren te maken met een bovengemiddelde vergrijzing, waardoor de behoefte aan jonge vakmensen groeit. De verwachting is dat het tekort aan vakmensen in 2016 zal oplopen tot 155.000.

Voorafgaand aan de ondertekening spraken Nelie Groen, directeur Techniek - ROC van Amsterdam, Luc van Veen, districtsmanager District Randstad - Kenteq, en Wiljan Eerland, voorzitter - Regionaal Beleidsplatform Installatietechniek (RBPI) Noord-Holland en regiodirecteur – BAM Techniek, over de gezamenlijke plannen en gaven hun visie op succesvol techniekonderwijs. Alle sprekers benadrukten de waardevolle samenwerking. “Het is een lang gekoesterde wens, waar we nu vorm aan gaan gevenn", aldus Wiljan Eerland.

De 5 Noord-Hollandse roc's zijn geen concurrenten maar samenwerkingspartners in het opleiden in de werktuigbouwkunde, elektrotechniek en installatietechniek.

https://www.adinfotech.nl/CGO/convenant2.jpg
Nieuws - 6-6-2012

Week 51 – 2011

Ondanks dat er lang geen nieuwsflits is geweest, is er continu doorgewerkt aan de ontwikkeling van de website en het aanvullen van de inhoud. Voor de meeste opleidingen zijn de documenten up-to-date gemaakt. De laatste versie van de documenten is te vinden in het docenten gedeelte. Met enige regelmaat krijgen we verzoeken voor een tijdelijke of een permanente inlogcode. De permanente inlogcode is voorbehouden aan docenten. In het volgende jaar stappen we over naar een persoonlijke code voor aangesloten docenten. De informatiepagina’s op de website zijn aangepast. Deze geven een duidelijk beeld van de website www.leerwijzer.info, de opleidingen en de daarbij behorende officiële documenten.
Sinds september neemt ook ROC midden Nederland te Nieuwegein deel aan het ontwikkelde lessysteem. Wij hebben Vaillant benaderd om documentatie van hun toestellen openbaar te maken. Vaillant heeft daarop hun website aangepast zodat nu leerlingen en docenten installatie-instructies en handleidingen kunnen raadplegen. Er is een bespreking geweest met Rensa in Arnhem of uitwisseling van kennis en lesstof mogelijk is. Rensa is een groothandel, in verwarming en ventilatie en ontwikkelt in eigen beheer lesstof.
Omdat lesstof ontwikkeling vanuit reguliere kanalen uitblijft, zij we zelf gestart met de eerste uitgave van lesstof. Het doel is om vooral te voorzien in het ontbrekende. Dat is bijvoorbeeld aanvullende theorie welke niet bij leveranciers is te vinden. De nu gemaakte themabladen richten zich vooral op het verklaren van begrippen, zoals: belasting, vermogen, rendement maar ook bijvoorbeeld een overzicht van hoogten voor sanitaire toestellen. Deze themabladen staan in het docentengedeelte. Themakaarten worden op beeldscherm getoond tijdens themalessen of worden uitgeprint en aan leerlingen gegeven. De belangstelling voor ons werk is groeiende. Het gebruik van de site is in een jaar tijd verdubbeld. Steeds meer deelnemers maken gebruik van de leverancierssite om sneller door te linken naar de gewenste informatie. Met verschillende partijen zijn we in onderhandeling over financiering en verdere inzet en professionalisering. Inzet van de site voor Electro en Metaal worden daarbij overwogen.

Week 34 - 2010

In de afgelopen vakantie zijn alle vraag documenten voor de niveau 2 en 3 opleidingen voor de monteur werktuigkundige installaties geplaatst op het docenten gedeelte van de site. Voor het raadplegen van de antwoorden word nog een oplossing gezocht. Tevens zijn leerling-volgdocumenten geplaatst die gebruikt kunnen worden voor registratie maar ook om te kunnen overleggen aan werkgevers. Op de site is een presentatie met gesproken tekst te zien. In de presentatie wordt uitleg gegeven over de methode die gevolgd wordt. Met deze link is de presentatie te zien. Zo als eerder aangekondigd zijn de tijdelijke accounts geblokkeerd.

Week 22 - 2010

Naar aanleiding van een aanvraag voor het handboek vloerverwarming van WTH hebben we een akkoord voor het publiceren van hun handboeken. Op de site zijn beschikbaar de handboeken: vloerverwarming en betonkern-activering. Deze handboeken zijn door docenten te gebruiken als naslag werk in de klas.Voor de Wilo Brain zijn de opdrachten geplaatst in de niveaus 2, 3 en 4. Met deze opdrachtpakketjes kunnen leerlingen met de Wilo-brain redelijk zelfstandig het practicum doorlopen. Aanvullende informatie is bij het model geleverd. Binnenkort zullen de tijdelijke login-codes worden geblokkeerd zodat we weer kunnen spreken over een besloten deel voor docenten. Graag ontvangen wij reacties over jouw ervaringen met www.leerwijzer.info. Geef je reactie via de mail!

Week 13 - 2010

De indruk bestaat dat er door deelnemers redelijk gebruik gemaakt wordt van de site. Vanuit het land komen steeds meer reacties en vragen om een inlogcode. De ontwikkeling van de vragenformats staat op een laag pitje. Extra werk wordt gevraagd van deelnemende ROC’s. De eerste video’s zijn inmiddels beschikbaar in de docentenomgeving. Enkele leveranciers die toegezegd hebben mee te werken hebben inmiddels geleverd. Ook zijn de eerste uitslagen beschikbaar. Deze komen voort uit een reactie van het Horizon college. De uitslagen sluiten aan op het lesprogramma van Installatiewerk Noord-Holland. Ook zijn enkele Powerpointpresentaties aangeboden. Deze zullen de komende tijd “neutraal” gemaakt worden.

Week 9 - 2010

Achter de schermen wordt hard gewerkt om de docentenomgeving te vullen. De eerste contacten met fabrikanten zijn gelegd. Hier word gevraagd om documentatie, powerpointpresentaties ed. In de docentenomgeving is, onderaan, een blok simulaties gemaakt. De eerste simulatie bevat een link naar een simulatie die bruikbaar is om de wet van Boyle uit te leggen. Het bestand kan gedownload worden voor gebruik. De eerste videofragmenten zijn aangepast voor gebruik op de site, de komende tijd zullen de video’s up-geload worden. De tijdelijke code wordt ingetrokken. Deelnemers die gebruik kunnen maken hebben via hun ROC een code ontvangen.

Week 5 - 2010

De afgelopen week zijn de inloggegevens uitgewisseld. De ROC’s hebben een eigen code, alle andere geïnteresseerde hebben een tijdelijke code. In de komende tijd gaan we hun aanvraag voor een code behandelen. De structuur van de docenten omgeving begint vorm te krijgen. Documenten komen beschikbaar. Voor aanvullende theorie is begonnen met de ontwikkeling van Themakaarten. Een themakaart geeft een korte beschrijving van een onderwerp. Zo’n kaart kan gebruikt worden in een themales of afgegeven worden aan een deelnemer. Documenten die door deelnemers moeten worden ingevuld worden gemaakt in een PDF-formulier. Hierdoor kan een deelnemer het document niet veranderen. De deelnemer kan wel in bepaalde velden teksten invullen. Tijdens en na het invullen kan het document opgeslagen worden. Het document is ook geschikt om direct uit geprint te worden om verder met pen in te vullen.

Week 3 - 2010

De docentenomgeving begint vorm te krijgen. Komende week wordt een eerste opzet geplaatst van de docentenomgeving.  Een aantal vaste documenten komen daarmee direct ter beschikking. De omgeving zal met behulp van deelnemende docenten worden gevuld. Er zijn enkele aanvragen ontvangen, ook niet-docenten reageren om inzage van het docenten gedeelte. We gaan ons beraden om hier op de juiste manier mee om te gaan. Komende week zullen in ieder geval de logincodes aan docenten uit gegeven worden. De linkpagina is bijgewerkt.

Week 2 - 2010

De site is ter beschikking, kleine correcties worden doorgevoerd. Een link naar het mailadres is geplaatst. Info over de praktijk is bijgewerkt. Linkpagina bijgewerkt, aangeboden links geplaatst, versie datum toegevoegd. De statistieken wijzen uit dat gebruik gemaakt wordt van de site. We moeten de cijfers nog bestuderen en zullen ze nauwlettend in de gaten houden. De beveiligde ruimte begint vorm te krijgen.