De Theorie

Inleiding

Leerwijzer.info is opgezet als een platform om kennis en ervaring te bundelen en te delen. Leerwijzer ondersteunt de docent en de deelnemer bij het Beroepsgericht (voorheen Competentie gericht) leren. Inmiddels gaat Leerwijzer het zevende jaar in en groeit het aanbod steeds verder uit.

Naast het aanbieden van een platform voor het distribueren van “officiële” en les ondersteunende documenten is er een uitgebreide bibliotheek van themakaarten gemaakt. De themakaarten behandelen overzichtelijk per kaart (A4) één specifiek onderwerp en worden steeds verder uitgebreid. De themakaarten waren in eerste opzet bedoelt voor ondersteuning van leveranciersdocumentatie, maar gebundeld zijn ze ook als lesmateriaal te gebruiken.

Het belang van leveranciersdocumentatie

Voor onze leermethode en opleiding maken we gebruik van leveranciersdocumentatie. Het grote voordeel hiervan is dat er altijd een actueel, correct en gevarieerd aanbod is. Daarnaast vinden wij het belangrijk om leveranciersdocumentatie in te zetten als lesmateriaal. De deelnemer “leert” de documentatie te lezen en te interpreteren, zodat hij of zij in de toekomst sneller naar leveranciersdocumentatie grijpt en deze op de juiste wijze kan inzetten.

Kan dat, leveranciersdocumentatie als lesmateriaal?

Kun je lesgeven door folders van leveranciers uit te delen?
Nee, dat gaat niet zomaar, de hoeveelheid informatie in technisch vaktaal zal de deelnemer overspoelen. Daarnaast is het vrijwel onmogelijk om de informatie in een opbouwende structuur aan te bieden. Daarom gebruiken wij een methode die de leveranciersdocumentatie inbedt in de praktijkopdrachten en de theorie lessen. Hierdoor wordt de kennis die in de documentatie staat op een gestructureerde wijze en gedoseerd aangeboden.
De technische vaktaal en meest gebruikelijke systemen worden uitgelegd in leskaarten en themakaarten. De leskaarten vormen boeken waarbij één leskaart één onderdeel behandelt. Zo kan er overzichtelijk en stapgewijs (klassiekaal) les worden gegeven. De themakaarten maken onderdeel uit van een vraag/antwoord spel. Van de meeste vragen die een docent krijgt is een themakaart gemaakt, de docent deelt deze uit op het moment dat de deelnemer met vragen komt.

We hebben twee kapstokken gemaakt waar we de leveranciersdocumentatie kunnen ophangen:

Kapstok 1. De BPV-wijzer

In de BPV-wijzer staan voor elke opleiding opdrachten die een deelnemer in zijn leerbedrijf moet uitvoeren. Elke opdracht gebeurt in de werkelijke praktijk en daar hoort dus werken aan een bestaand installatie(deel) bij. Het is de bedoeling dat de deelnemer met behulp van de linkenpagina op Leerwijzer.info van de juiste sites van de leverancier de informatie verzamelt zodat hij de opdracht op de juiste wijze volgens de voorschriften kan doen. Bijvoorbeeld voor de Monteur Werktuigkundige Installaties staat in de BPV-wijzer in het gedeelte Gas, een opdracht over een gasleiding aanleggen. De deelnemer bestudeert samen met zijn begeleider de opdracht en beschrijft daarna in een rapportage de opdracht en welke documentatie ze bij de opdracht gebruikt hebben.

Klik voor een vergroting

Kapstok 2. De leskaarten

Dit komt het meest overeen met het klassieke lesgeven met boeken. De leskaart dienst als inleiding voor de opleiding, begeleiding voor het lesmateriaal en is de kapstok waar we de leveranciersdocumentatie aan hangen. De leskaart is één A4 of bij een Niveau 2 opleiding één opgegeslagen boek (met linker en rechter bladzijde) en geeft een overzicht van de belangrijkste onderwerpen waar de les overgaat.
Aan een leskaart hangen één of meerdere leveranciersdocumenten die dieper ingaan op de onderwerpen van de leskaart. Deze kapstok is voor de BOL en voor bepaalde delen in de BBL-opleidingen toe te passen; Bijvoorbeeld voor de Monteur Werktuigkundige Installaties voor zowel BOL en BBL is er een groot theoretisch deel, namelijk Buisbewerken. Hier is met de leskaarten en leveranciersdocumentatie een “lesboek” met vragen en opdrachten voor gemaakt.
De leskaart buisbewerken legt uit wat buisbewerken in de installatietechniek inhoudt en somt de onderwerpen op. Deze onderwerpen beginnen ook weer met een leskaart.
De eerste is Buismaterialen – inleiding, hierin staat kort waarvoor je buizen in de installatietechniek gebruikt, welke soorten buizen er zijn en welke bewerkingen. Dan volgen drie leskaarten over koperen buis, kunststof buis en stalen buis.
Elke leskaart bevat passende leveranciersdocumentatie. Deze documentatie kan zijn bewerkt om beter aan te laten sluiten als lesmateriaal. Bepaalde delen hebben we verwijderd en ergens anders geplaatst, andere delen zijn geaccentueerd om de nadruk erop te vestigen. Om de deelnemer door de documentatie heen te sturen is er voor elk document een vragenblad. Voor de docent is er een antwoordenblad

Mag dat, leveranciersdocumentatie aanbieden als lesmateriaal?

Leveranciers geven veel informatie via hun website vrij. Het is voor de praktijkopdrachten in de BBL juist verplicht om hier gebruik van te maken. Doe je dat niet, dan werk je niet volgende de voorschriften van de fabrikant.

Voor het theoretisch deel van de BBL of de BOL plaatsen we leveranciersdocumentatie achter onze leskaarten. De leskaarten vormen de kapstok waar we als toegevoerde waarde de leveranciersdocumentatie aan ophangen. Die kunnen we eenvoudig uitwisselen voor andere leveranciersdocumentatie. Hierdoor is het ook mogelijk dat een docent andere, beter bij zijn les passende, leveranciersdocumentatie aan de leskaart hangt. Ook zullen wij zelf regelmatig wisselen van leveranciersdocumentatie. Voor de inhoud van de les maakt het niet uit, voor de variatie is dit juist beter. Het maakt ons ook onafhankelijk van een leverancier.
Het is zelfs mogelijk om alle leveranciersdocumentatie uit de theorie te halen. Wat er dan overblijft, is basis lesmateriaal zonder de toegevoegde waarde van de leveranciers.

Klik om door te linken

Niveau's

Voor de theorie van de niveau 2 opleiding kan gebruik worden gemaakt van leskaarten gebundeld in boekvorm, themakaarten en leverancierdocumentatie.
De theorie van de niveau 3 opleiding bestaat uit leskaarten gebundeld in boekvorm, themakaarten, normbladen, ISSO publicaties, internetpagina's, leverancier handleidingen en boeken.

Voor ondersteuning is er een leverancierspagina aangemaakt. Elke leverancier heeft van zijn eigen producten de noodzakelijke informatie. Door internet is deze informatie ook eenvoudig te raadplegen. De informatie is actueler dan de informatie uit theorieboeken. Door de voorscheidende technische vooruitgang is de beschreven informatie uit boeken snel verouderd.

Bijvoorbeeld, in het opleidingsplan en BPV staat een praktijkopdracht. Op de op onderwerp ingedeelde pagina klik je direct door naar de fabrikanten en hun informatie. Naast algemene informatie, staat er over elke appendage of toestel wel een gebruikers en installatiehandleiding.

Alle lesmateriaal nog eens op een rij

Op de website van Leerwijzer.info vind je een groot aanbod van gecategoriseerd lesmateriaal en leveranciersdocumentatie.

Zo kan iedereen altijd gebruik maken van het openbare deel van de website:
- de linkenpagina om zelf gericht naar specifieke leveranciersdocumentatie te zoeken

De docenten en begeleiders kunnen zichzelf en deelnemers via het beveiligde deel voorzien van:
- Leskaarten: een A4 of opgegeslagen boek, dat leveranciersdocumentatie koppelt aan lessen tot een lesboek
- Themakaarten: Is één A4 dat één onderwerp behandelt. In leveranciersdocumentatie kom je regelmatig technische termen of apparatuur tegen die je misschien niet kent. Van deze onderwerpen hebben we een bibliotheek van themakaarten gemaakt zodat meteen weet waar het over gaat (bijvoorbeeld: belasting, vermogen, zagen ..)
- Boeken, websites, films en animaties van leveranciers als naslagwerk of ad hoc lesmateriaal
- Een vragen en antwoorden database

Aan de slag met praktijkopdrachten

In het beroepsgericht onderwijs is de praktijk leidend. De theorie heeft veel meer dan voorheen een ondersteunende rol bij het eigen maken van de vaardigheden.

In het opleidingsplan staat per werkproces de bijbehorende theorielessen, praktijkopdracht en beroepshandeling vermeld. Het opleidingsplan voorziet de docent van een leidraad voor het theoretisch deel en de praktijkopleider voor het praktijk deel van de opleiding.

Klik voor een vergroting

Klik voor een vergroting

Aan de slag met leskaarten

Voor monteur installatietechniek bestaat Buisbewerken uit vijf delen:
100-Buismaterialen
200-Afkorten
300- Bochten
400-Buisverbinden
500-Technische handleidingen

Neem als deelnemer eerst onderdeel 100-Buismaterialen door. Je begint met de leskaart Buismaterialen Inleiding en gaat dan verder in de map 110-Kunststof.
Neem de Leskaart door en de bijbehorende leveranciersdocumentatie. Beantwoord de vragen in het document.
Zo werk je alle buismaterialen door en ga je op dezelfde wijze verder met 200-Afkorten.  

De vragen staan in pdf bestanden. Deze bestanden kunnen worden afgedrukt. Ook kunnen de vragen meteen achter de computer worden beantwoord en opgeslagen. In een aparte database staan alle vragen en bijbehorende antwoorden.
Door de Vraagcode in de antwoorden database aan te klikken volgt het antwoord en de bron.

Copyright Leerwijzer.info