De Deelnemer

Werken

Praktijkvaardigheden leer je door daadwerkelijk te oefenen. Dit oefenen gaat het best in een echte beroepssituatie onder begeleiding van een goed opgeleide 1e monteur.

Als monteur werk je bij een installatiebedrijf, jouw leerbedrijf. Je werkt in verschillende situaties zowel binnen het bedrijf als bij de klanten thuis, in renovatieprojecten of in de nieuwbouw. In de woningbouw werk je bijvoorbeeld mee bij de aanleg van gas- en waterleidingen voor centrale verwarming, toiletten, badkamers en keukens. Ook is het mogelijk dat je meewerkt aan de realisatie van klimaatinstallaties die de temperatuur en luchtvochtigheid in kantoren, ziekenhuizen of schoolgebouwen regelen.

Let op: Je krijgt dus ook meteen een echt salaris!

BPV-wijzer

Om structuur te geven aan de praktijkopleiding is voor elke opleiding een document beroepspraktijkvorming, de zogenaamde BPV-wijzer ontwikkeld. In de BPV-wijzer staat een beschrijving van jouw beroep en wat je daarvoor moet kunnen.
Zoals het herkennen van verschillende (buis) materialen en appendages. Het (ver)werken van deze materialen. Hiervoor gebruik je allerlei gereedschappen en heb je technisch inzicht nodig om alles juist te kunnen plaatsen en te monteren. Het is belangrijk dat je tijdens het werk de veiligheids- en milieuregels in acht neemt, want er kunnen heel gevaarlijke situaties ontstaan.

Wat is Beroepsgericht onderwijs? <--klik hier

Verdelen van verantwoordelijkheden

Een beroep leer je het best in de praktijk, onder bedrijfsomstandigheden. Maar het is niet altijd even duidelijk of je wel aan je leerdoelen werkt. Stel je voor dat je de hele dag alleen maar in het magazijn werkt en hetzelfde moet doen. Of de vloer moet vegen. Dan heb je uiteindelijk weinig kans op het halen van je diploma. Om dat tegen te gaan, zijn er afspraken gemaakt over ieders taken en verantwoordelijkheden.

Jij als deelnemer bent verantwoordelijk voor:

- het serieus nemen van je opleiding;
- de voortgang van je eigen leerproces;
- het houden aan de regels in het bedrijf, bijv. de veiligheidsregels;
- het tonen van inzet en motivatie bij het uitvoeren van je werkzaamheden;
- het volgen van het programma op school.

Je leerbedrijf is verantwoordelijk voor:

- het bieden van een passende praktijkleerplaats;
- een goede begeleiding tijdens je leren in de praktijk;
- het bieden van voldoende tijd en ruimte voor jouw opleiding;
- de planning van de werkopdrachten die passen bij jouw opleiding;
- de beoordeling van jouw werkzaamheden en je beroepsontwikkeling.

Je school is verantwoordelijk voor:

- het geven van goed onderwijs dat aansluit op de beroepspraktijk;
- het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan;
- goede afspraken met het leerbedrijf over jouw opleidingstraject;
- de officiële beoordeling van je beroepsontwikkeling;
- het verstrekken van je diploma als je je opleiding, inclusief de BPV, met
goed gevolg hebt afgerond.

Samenwerken

Het is dus belangrijk te weten wie jou begeleidt én met wie je te maken hebt in de loop van je opleiding. Voor jou zijn de meest belangrijke personen:
- de praktijkopleider op je bedrijf;
- de werkplekbegeleider op je bedrijf;
- de begeleider van de school, jouw docent.

Beoordeling

Uiteindelijk zal je beoordeeld moeten worden. Daarvoor zijn er in de BPV-wijzer verschillende formulieren opgenomen:

- 1. Een voortgangformulier van de werkzaamheden in de BPV-Wijzer. Hierin staan alle te leren werkzaamheden op een rijtje. Je praktijkopleider vult deze in.

- 2. Een rapportageformulier voor alle werkzaamheden in de BPV-Wijzer.
Na iedere opdracht kijkt de werkplekbegeleider samen met jou terug op de uitgevoerde werkzaamheden. Wat ging goed en minder goed?

- 3. Een beoordelingsformulier over je beroepsmatig functioneren.
De praktijkopleider bespreekt de voortgang met jou. Hoe ver ben je en maak je vooruitgang? Wat moet er nog gebeuren om het diploma te halen?

Klik voor een vergroting

Opleiding -> Diploma -> Loopbaan

Als monteur ben je vooral met de uitvoering van klussen bezig. Afhankelijk van het bedrijf waarin je werkt, kun je door vervolgopleidingen te doen doorgroeien naar functies als eerste monteur utiliteit of nog verder naar leidinggevend monteur.

Momenteel kun je kiezen uit vijf opleidingen:
- Monteur werktuigkundige installaties Niveau 2
- Eerste Monteur Woning: Niveau 3
- Eerste Monteur Utiliteit: Niveau 3

- Monteur Service en Onderhoud: Niveau 2
- Eerste Monteur Service en Onderhoud: Niveau 3
- Elektrotechniek voor Installaties: Keuzedeel MWI-N2

Copyright Leerwijzer.info